All rights reserved. Step 3: Go to the menu above the shortcut display and choose a shortcut type.

Using the live paint bucket tool will allow you to add color and paint areas quickly and easily.   |   To change the increment value for type shortcuts, choose Edit > Preferences >Type (Windows) or Illustrator > Preferences >Type (macOS). Typ de gewenste waarden in de tekstvakken Tekengrootte/regelafstand, Verschuiving basislijn en Tekstspatiëring en klik op OK. Opties instellen (behalve bij deelvensters Handelingen Penselen, Stalen en Symbolen), Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw, Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw, Verwijderen zonder bevestiging (behalve bij deelvenster Lagen), Alt ingedrukt houden en klikken op knop Verwijderen, Option ingedrukt houden en klikken op knop Verwijderen, Waarde toepassen en tekstvak actief laten, Reeks handelingen, penselen, lagen, koppelingen, stijlen of stalen selecteren, Niet-aangrenzende handelingen, penselen, lagen (alleen hetzelfde niveau), koppelingen, stijlen of stalen selecteren, Alle deelvensters tonen/verbergen, behalve de deelvensters Tools en Beheer, Gehele hiërarchie voor handelingensets uitbreiden/samenvouwen, Alt ingedrukt houden en klikken op uitbreidingsdriehoek, Option ingedrukt houden en klikken op uitbreidingsdriehoek, Ctrl-klik op knop Huidige selectie afspelen, Command-klik op knop Huidige selectie afspelen, Beginnen met opname van handelingen zonder bevestiging, Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe handeling, Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe handeling, De geselecteerde waarde vermeerderen/verminderen met een kleine stap, De geselecteerde waarde vermeerderen/verminderen met een grote stap, Lettertypenaamveld markeren in het deelvenster Teken, Complement selecteren voor huidige vulling/lijn, Ctrl ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Command ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Alt ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Option ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Complement selecteren voor niet-actieve vulling/lijn, Ctrl+Alt ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Command+Option ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Omkering selecteren voor huidige vulling/lijn, Ctrl+Shift ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Command+Shift ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Omkering selecteren voor niet-actieve vulling/lijn, Ctrl+Shift+Alt ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Command+Shift+Option ingedrukt houden en klikken op kleurenstrip, Shift ingedrukt houden en klikken op kleurenbalk, Kleurschuifregelaars achter elkaar verplaatsen, Shift ingedrukt houden en kleurschuifregelaar slepen, Schakelen tussen percentage en 0-255 waarden voor RGB, Dubbelklikken op de rechterkant van een numeriek veld, Alt ingedrukt houden en kleurstop slepen naar andere stop, Option ingedrukt houden en kleurstop slepen naar andere stop, Staalkeur toepassen op actieve (of geselecteerde) kleurstop, Alt ingedrukt houden en klikken op staal in het deelvenster Stalen, Option ingedrukt houden en klikken op staal in het deelvenster Stalen, De verloopvulling herstellen in een zwart-wit lineaire verloop (standaard), Ctrl ingedrukt houden en klikken in het vak Verloopvulling in het deelvenster Verloop, Command ingedrukt houden en klikken in vak Verloopvulling in deelvenster Verloop, Alt ingedrukt houden en eindpunt verloopannotator slepen, Option ingedrukt houden en eindpunt verloopannotator slepen, Tool Verloop of Verloopannotator beperken tijdens slepen, Verloopannotator weergeven in geselecteerd object met verloopvulling, Alt ingedrukt houden en klikken op laagnaam, Option ingedrukt houden en klikken op laagnaam, Alle lagen behalve de geselecteerde tonen/verbergen, Alt ingedrukt houden en klikken op oogpictogram, Option ingedrukt houden en klikken op oogpictogram, Omtrekweergave/voorvertoningsmodus voor de geselecteerde laag kiezen, Ctrl ingedrukt houden en klikken op oogpictogram, Command ingedrukt houden en klikken op oogpictogram, Omtrekweergave/voorvertoningsmodus voor alle andere lagen kiezen, Ctrl+Alt ingedrukt houden en klikken op oogpictogram, Command+Option ingedrukt houden en klikken op oogpictogram, Alle andere lagen vergrendelen/ontgrendelen, Alt ingedrukt houden en klikken op pictogram voor vergrendelen, Option ingedrukt houden en klikken op pictogram voor vergrendelen, Alle sublagen uitvouwen om gehele hiërarchie weer te geven, Opties instellen tijdens maken van nieuwe laag, Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken, Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken, Opties instellen tijdens maken van nieuwe sublaag, Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe sublaag, Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe sublaag, Nieuwe sublaag plaatsen onder in lijst met lagen, Ctrl+Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe sublaag, Command+Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe sublaag, Ctrl ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag, Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken, Ctrl+Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag, Command+Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag, De selectie kopiëren naar een laag, sublaag of groep, Option ingedrukt houden en selectie slepen, Ctrl ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw staal, Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw staal, Ctrl+Shift ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw staal, Command+Shift ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw staal, Alt ingedrukt houden en staal slepen over een andere staal, Option ingedrukt houden en staal slepen over een andere staal, Waarde toepassen en focus in bewerkingsveld houden, Waarde toepassen en hoogte of breedte van object proportioneel schalen, Masker wijzigen in grijswaardenafbeelding voor bewerking, Alt ingedrukt houden en klikken op maskerminiatuur, Option ingedrukt houden en klikken op maskerminiatuur, Shift ingedrukt houden en klikken op maskerminiatuur, Shift ingedrukt houden en klikken op uitgeschakeld maskerminiatuur, Dekking vermeerderen/verminderen in stappen van 1%, Klikken op dekkingsveld+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, Dekking vermeerderen/verminderen in stappen van 10%, Shift ingedrukt houden en klikken op dekkingsveld+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, Deelvenster Afbeeldingsstijlen tonen/verbergen, Deelvenster Transformeren tonen/verbergen, Deelvenster Transparantie tonen/verbergen. To apply the changes you made, click on OK. equal height and width for rectangles, rounded rectangles, ellipses, and grids, Increments of 45° for line and arc segments, Original orientation for polygons, stars, and flares. Constrain a shape’s proportions or orientation to: equal height and width for rectangles, rounded rectangles, ellipses, and grids, Increments of 45° for line and arc segments, Original orientation for polygons, stars, and flares, Draw from the center of a shape (except for polygons, stars, and flares), Increase or decrease polygon sides, star points, arc angle, spiral winds, or flare rays, Start dragging, then press the Up Arrow or Down Arrow, Flip an arc, keeping the reference point constant, Add or subtract winds from a spiral while increasing the length of the spiral, Add or remove horizontal lines from a rectangular grid or concentric lines from a polar grid, Add or remove vertical lines from a rectangular grid or radial lines from a polar grid, Start dragging, then press the Right Arrow or Left Arrow, Decrease the skew value for horizontal dividers in a rectangular grid or radial dividers in a polar grid by 10%, Increase the skew value for horizontal dividers in a rectangular grid or radial dividers in a polar grid by 10%, Decrease the skew value for vertical dividers in a rectangular grid or concentric dividers in a polar grid by 10%, Increase the skew value for vertical dividers in a rectangular grid or concentric dividers in a polar grid by 10%, Constrain Blob Brush path horizontally or vertically, Select the paths, then press Shift + Ctrl + Alt + J, Select the anchor point, then press Shift + Command + Option + J, Switch Pen tool to Convert Anchor Point tool, Switch between Add Anchor Point tool and Delete Anchor Point tool, Switch Scissors tool to Add Anchor Point tool, Move current anchor point while drawing with Pen tool, Use shape mode buttons in Pathfinder panel to create compound paths, Erase unwanted closed regions created using Shape Builder tool, Display rectangular marquee to easily merge multiple paths (when using Shape Builder tool), Switch to Eyedropper tool and sample fill and/or stroke, Switch to Eyedropper tool and sample color from an image or intermediate color from a gradient, Alt + Shift-click + Live Paint Bucket tool, Option + Shift-click + Live Paint Bucket tool, Select opposite Live Paint Bucket tool options (if Paint Fills and Paint Strokes are currently selected, switch to Paint Fills only), Fill across unstroked edges into adjacent faces, Fill all faces that have same fill and stroke all edges that have same stroke, Alt + Shift-click + Live Paint Selection tool, Option + Shift-click + Live Paint Selection tool, Select all connected faces /edges with same fill/stroke, Select all faces/edges with same fill/stroke, Set origin point and open dialog box when using Rotate tool, Scale tool, Reflect tool, or Shear tool, Duplicate and transform selection when using Selection tool, Scale tool, Reflect tool, or Shear tool, Transform pattern (independent of object) when using Selection tool, Scale tool, Reflect tool, or Shear tool, Change the position of multiple width points, Shift + Command + Right Arrow or Left Arrow, Alt + Up or Down Arrow (horizontal text) or Right or Left Arrow (vertical text), Option + Up or Down Arrow (horizontal text) or Right or Left Arrow (vertical text), Increase or decrease kerning and tracking, Alt + Right or Left Arrow (horizontal text) or Up or Down Arrow (vertical text), Option + Right or Left Arrow (horizontal text) or Up or Down Arrow (vertical text), Increase or decrease kerning and tracking by five times, Ctrl + Alt + Right or Left Arrow (horizontal text) or Up or Down Arrow (vertical text), Command + Option + Right or Left Arrow (horizontal text) or Up or Down Arrow (vertical text), Alt + Shift + Up or Down Arrow (horizontal text) or Right or Left Arrow (vertical text), Option + Shift + Up or Down Arrow (horizontal text) or Right or Left Arrow (vertical text), Switch between Type and Vertical Type, Area Type and Vertical Area Type, and Path Type and Vertical Path Type tools, Switch between Area Type and Path Type, Vertical Area Type and Vertical Path Type tools.
Veel sneltoetsen worden weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de pictogrammen in het opdrachtmenu plaatst. In Illustrator, the paths that form the perimeter of the shapes you create are called edges, and the spaces between those paths are called faces.